שף בוקס נותנות לעניין שיק עיצובי וגם ערך מוסף – את הצנצנות אורזים בעלי מוגבלות, כחלק מהליך שיקומי של עמותת "שכולו טוב"
קישור לכתבה בהארץ